Carol 咪高峰及擴音系統正式登陸華輝
       
  Carol 咪高峰及擴音系統推介  
       
  HOT心型、超心型手握式動圈咪, 收音更清晰
無線咪高峰
演講、演唱專用藍芽收發器,有線咪變無線咪
藍芽收發器
 
       
  HOT 孭肩/手提大聲公, 發送距離高達500米
大聲公
無方向性、心型座枱咪, 將迴音減至最少
座枱咪